Odwołanie zajęć w GUMed

11.03.2020

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań i rozszerzaniem się obszarów występowania wirusa SARS-Cov-2 Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wydał zarządzenie, w którym odwołuje wszystkie zajęcia prowadzone w Uczelni od 12 do 25 marca 2020 r. Studentom i doktorantom zaleca się powrót do miejsca stałego zamieszkania. Studenci, którzy nie mogą powrócić do swoich domów mają prawo pozostać w akademikach na dotychczasowych zasadach.