Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńKrajowa Konferencja Bioindy...

Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2021 r. w formie hybrydowej. Gospodarzem spotkania będzie Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Krajowa Konferencja Bioindykacyjna już od 10 lat stanowi forum wymiany doświadczeń oraz umożliwia prezentację najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z wykorzystaniem metod biologicznych w ocenie stanu różnych elementów środowiska (wody, gleby i powietrza), kontroli jakości w różnych obszarach przemysłu (m.in. procesów oczyszczania ścieków komunalnych) oraz w procesie uzdatniania wody. Nowością są sesje poświęcone nowym zagrożeniom i wyzwaniom wynikających m.in. ze zmian klimatu, a także ocena ryzyka zdrowotnego wynikającego ze zmian zachodzących w środowisku.

Wiodącymi tematami są:
• bioindykacja i biotesty
• oznaczanie toksyczności aspekty metodologiczne i teoretyczne
• wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym:
- oznaczanie genotoksyczności (aspekty metodologiczne i teoretyczne)
- oznaczanie aktywności enzymatycznej
- markery genetyczne we wczesnym ostrzeganiu przed zagrożeniem
• wykorzystanie badań toksyczności i genotoksyczności w badaniach środowiskowych i nie tylko
• zastosowania w/w systemów w obszarze praktycznej analizy i oceny toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej powietrza oraz wykorzystanie dla potrzeb monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, gleby, środowiska i oceny ryzyka środowiskowego
• prawo środowiskowe pod kątem wykorzystania metod bioindykacyjnych
• administracyjne postrzeganie wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów
• dobrostan środowiska wodnego i glebowego

Tematyka konferencji pozwala na integrację środowisk naukowych zainteresowanych bioindykacją oraz praktyków wykorzystujących metody bioindykacyjne. Konferencja skierowana jest do ośrodków naukowych i instytutów badawczych, instytucji związanych z ochroną środowiska, a także przedstawicieli przemysłu odpowiedzialnych za jakość wody i ścieków. Konferencja stanowi platformę łączącą naukę z przemysłem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę konferencji http://bioindykator.pl/index.php i profil na Facebooku: www.facebook.com/KonferencjaBioindykacyjna, a także na strony patronów medialnych konferencji: Technologia wody, Świat Wody oraz Teraz Środowisko.

Organizatorzy: Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi oraz TIGRET Sp. z o.o.

Czas i miejsce:

2021-09-15 - 2021-09-17

Godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Spotkanie w formie hybrydowej