StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Oświadczenie w sprawie akty...

Oświadczenie w sprawie aktywności prof. Andrzeja Frydrychowskiego

27.02.2020

Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oświadczają, że poglądy dotyczące medycyny naturalnej prezentowane publicznie oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu przez prof. Andrzeja Frydrychowskiego są wyłącznie Jego prywatnymi opiniami i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem naszej Uczelni.

Profesor Andrzej Frydrychowski był zatrudniony w Uczelni w latach 1973-2017. Obecnie nie jest pracownikiem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i nie należy wiązać Jego osoby z gronem specjalistów reprezentujących GUMed.

Gdański Uniwersytet Medyczny należy do grona wiodących w kraju ośrodków akademickich. Uczelnia prowadzi nowoczesne kształcenie i realizuje innowacyjne projekty naukowo-badawcze w oparciu o rzetelną wiedzę i wiarygodne dowody naukowe. Wszelkie przejawy aktywności propagujące treści niemające potwierdzenia w wiarygodnej i rzetelnej wiedzy medycznej, nie znajdują akceptacji ze strony władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.