Nagroda im. Jana Heweliusza dla prof. Małgorzaty Myśliwiec

28.01.2020

307305_2020_01_28_nagroda_heweliusza_037_grzegorz_mehring_wwwgdanskpl.JPG

Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMed została laureatką Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza za rok 2019 w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych za wybitne osiągnięcia naukowe, dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1 we wczesnej fazie choroby. Profesor M. Myśliwiec jest pierwszą kobietą uhonorowaną nagrodą im. Heweliusza w tej kategorii. Nagrody wręczono po raz trzydziesty drugi. Laudację na cześć Laureatki wygłosił prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się tradycyjnie 28 stycznia w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, w rocznicę urodzin Jana Heweliusza.

Z rąk Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska, nagrody odebrał także w kategorii nauk humanistycznych i społecznych ks. bp. dr hab. Marcin Hintz, prof. CHAT. Doceniono Laureata za znaczący wkład w zgłębianiu myśli społeczno-politycznej protestantyzmu, szczególnie pomiędzy eklezjologią a prawem kościelnym. Każdy z laureatów otrzymał dyplom, statuetkę Heweliusza autorstwa prof. Jana Szczypki oraz nagrodę finansową w wysokości 20.000 zł brutto.

– Diabetologia stała się dla mnie prawdziwą pasją i przygodą, dzięki której mam możliwość poznania wspaniałych osób – mówiła prof. Myśliwiec, odbierając nagrodę. – Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, ale również wyzwanie do jeszcze lepszej pracy.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prorektor ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak, profesorowie: Janusz Limon, Jacek Jassem i Krzysztof Narkiewicz, a także zarząd Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku reprezentowany przez dyrektora naczelnego Jakuba Kraszewskiego i zastępca dyrektora naczelnego ds. sprzedaży i rozliczeń usług medycznych Dorota Kuzimska.

– Pani Profesor jest znana z pasji oddania dla swoich pracowników, pacjentów i swojej Uczelni – podkreślił Laudator. – Jest przykładem klinicysty badacza, który ma na swoim koncie nie tylko osiągnięcia naukowe, w sensie poznawczym. Są to osiągnięcia, które w sposób realny zmieniają zasady terapii i leczenia naszych młodych chorych.

Nagroda im. Jana Heweliusza to najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie naukowe, ustanowione w 1987 roku. Przyznawana jest przez kapitułę, w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych uczelni wyższych w Gdańsku, przedstawiciel prezydenta miasta, dotychczasowi laureaci oraz reprezentanci gdańskich niepublicznych uczelni wyższych.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec jest specjalistą pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, wiceprzewodniczącą Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Prof. Małgorzata Myśliwiec jest współtwórcą nowatorskiej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci. Jest głównym koordynatorem części klinicznej projektu „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD 127-.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. W Plebiscycie Kobiet Medycyny 2017 została jedną z pięciu laureatek Kobiet Medycyny 2017. Za wkład w rozwój endokrynologii i diabetologii dziecięcej otrzymała w 2019 roku Honorową Nagrodę Zaufania „ZŁOTY OTIS 2019”. Laureatka Nagrody Hipokrates Pomorza. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii w 2019 roku podczas XX Konferencji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego otrzymała Główną Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Diabetologii. Od 5 lat znajduje się na „Liście Stu” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Za całokształt pracy zawodowej i naukowej została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl