StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020E-zdrowie. Innowacyjne zaję...

E-zdrowie. Innowacyjne zajęcia dla studentów GUMed

17.01.2020

E-zdrowie_strona.jpeg

Studenci kierunku zdrowie publiczne jako pierwsi studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyli w zajęciach z zakresu e-zdrowia, przedmiotu prowadzonego przez dr. Piotra Popowskiego z gościnnym udziałem Emmy Luciano i Pawła Białasa. Zaproszeni goście to zwycięzcy Digital Health Hackathon 2019 (nagroda LUXMED) zorganizowanego w trakcie Forum e-Zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Stworzyli oni prototyp oprogramowania, które z minimalną ingerencją lekarza lub pracownika medycznego będzie w stanie uzupełniać dokumentację medyczną na podstawie przebiegu rozmowy. To nowe spojrzenie na pracę z danymi w gabinecie lekarskim ma w zamierzeniu „odzyskać” czas lekarzy, którzy, zamiast zajmować się administracją danych, będą mogli więcej czasu poświęcić swoim pacjentom.

W trakcie zajęć studenci pracowali nad zbiorem danych pozwalających na rozpoznawanie mowy polskiej, co pozwoli na wytworzenie komponentu umożliwiającego sterowanie dowolnym systemem typu HIS/EHR poprzez proste komendy głosowe. Pozwoli to np. na wystawienie recepty, skierowania czy wyszukanie odpowiednich badań pacjenta w systemie. Podczas zajęć zebrano ponad 1,5 tys. nagrań o łącznej długości ponad 2 godzin.

Zajęcia integrujące teorię z praktyką są elementem nowego podejścia do kształcenia kadr w dziedzinie zdrowia publicznego, które otwiera się na przygotowanie koordynatorów opieki oraz wszystkich nowopowstających obszarów systemu zdrowia.

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej oraz Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kolejnych semestrach będą realizować projekt włączania elementów opieki koordynowanej oraz e-zdrowia/digital health do kształcenia studentów wszystkich kierunków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.