Wyróżnienia dla studentów

16.01.2020

Jagoda Jabłońska, Robert Krefta i Grzegorz Piotrowski, studenci I roku kierunku zdrowie środowiskowe i BHP II stopnia, absolwenci kierunku ratownictwo medyczne oraz Adrian Perdyan, student V roku kierunku lekarskiego otrzymali nagrody i wyróżnienia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zostali nagrodzeni za zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wyniki w nauce, działalność społeczną i aktywną pracę na rzecz ruchu studenckiego.

Nagrody wręczył 14 stycznia br. rektor prof. Marcin Gruchała wraz z prorektorem ds. studenckich dr. hab. Tomaszem Smiataczem.

fot. Paweł Sudara, GUMed