III Sesja Naukowa STN

14.01.2020

III Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego GUMed odbyła się 10 stycznia br. w sali im. Kieturakisa w CMI. Sesje Studenckiego Towarzystwa Naukowego to wewnątrzuczelniana konferencja, której celem jest promowanie działalności naukowej, ułatwianie jej prowadzenia, integrowanie środowiska osób zainteresowanych nauką oraz wymianę doświadczeń między studentami zaangażowanymi w pracę naukową.

Trzecią już edycję Sesji Naukowej otworzył wykład pt. Transplantacje – marzenia, misja, postęp…, który wygłosił profesor Sławomir Żegleń z Kliniki Alergologii i Pneumonologii. Następnie aż 16 studentów zaprezentowało swoje prace naukowe, które były oceniane przez prof. Sławomira Żeglenia, dr hab. Beatę Lipską-Ziętkiewicz, dr. Marcina Ostrowskiego, lek. Janusza Springera oraz lek. Piotra Spychalskiego.

W sesji anglojęzycznej przyznano pierwsze miejsce Ewie Marii Sokolewicz (IV rok lekarski ED) za prezentację “Ictal miosis – a rare symptomatology of simple focal autonomic seizures”. W sesji polskojęzycznej I miejsce zajął Jakub Bychowski (VI rok lekarski) za pracę “Ponowne infekcyjne zapalenie wsierdzia u pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna”, II miejsce Kaja Piwowska (II rok lekarski) za prezentację “Myxofibrosarcoma – nawracający guz środkowego dołu czaszki”, a III miejsce Krystyna Pastwa za pracę “Rehabilitation in patients after lung transplantation”. Wyróżnienie zostało przyznane Marii Renke za pracę oryginalną pt. “Charakteryzacja populacji neuronów zawierających kanał sodowy Nav1.8 w zwoju rdzeniowym myszy”.

fot. Paweł Sudara, GUMed