StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020I Gdańska Studencka Konfere...

I Gdańska Studencka Konferencja Neurologiczna za nami

8.01.2020

zdj1.jpeg

Ostre stany w neurologii i psychologiczne aspekty pracy neurologa były tematyką I Gdańskiej Studenckiej Konferencji Neurologicznej, która odbyła się w dniach 6 i 7 grudnia 2019 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przyszli neurolodzy wysłuchali wykładów:

  • „Postępy w leczeniu ostrych udarów niedokrwiennych mózgu” – prof. dr. hab. Bartosza Karaszewskiego
  • „Funkcjonowanie poznawcze u osób chorych na stwardnienie rozsiane” – mgr. Jakuba Komendzińskiego
  • „Trudności w komunikacji lekarza z pacjentem neurologicznym” – lek. Jacka Gozdalskiego

Podczas konferencji odbyła się sesja naukowa prac studenckich oraz warsztaty praktyczno-kliniczne. W warsztatach pierwszego dnia aktywnie brało udział 30 osób, drugiego dnia wykładów i prac studenckich wysłuchało 45 osób. Wśród odwiedzających GUMed byli studenci nie tylko z Gdańska, ale również studenci uczelni medycznych z Łodzi, Olsztyna, Warszawy, Szczecina, jak również studenci innych ośrodków pozamedycznych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Dorosłych GUMed i jego opiekunów lek. Jacka Gozdalskiego i lek. Karola Budzenia.