Naukowcy GUMed ze stypendiami Programu im. Bekkera

30.12.2019

tb-w412-h309-crop-int-667eac8223ba866b09cf39d05407555a.jpg.png

Naukowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znaleźli wśród stypendystów Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzymali: dr inż. Milena Deptuła z Zakładu Embriologii, dr inż. Joanna Fedorowicz z Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych oraz dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej. Dr Deptułę doceniono za pracę „Monitorowanie immunologiczne biorców przeszczepów nerki otrzymujących terapię limfocytami T regulatorowymi”. Pojedzie do Uniwersytetu w Oxfordzie. Dr Fedorowicz otrzymała stypendium za pracę „Aktywność biologiczna nowych pochodnych fluorochinolonów zawierających czwartorzędowy atom azotu” i pracować będzie w Uniwersytecie w Helsinkach. Do Finlandii pojedzie także dr Grzybek, którego nagrodzono za pracę „Rola nornicy rudej (Myodes glareolus) jako rezerwuwaru zoonotycznych wirusów – analiza wiremii i zróżnicowania genetycznego”.

Celem Programu im. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy.