Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w szpitalu GUMed

20.12.2019

WENTYLACJA_fotSylwia-Mierzewska-UCK_3.jpg
WENTYLACJA_fotSylwia-Mierzewska-UCK_2.jpg

Dobiega końca realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019”, w ramach którego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, szpitalu GUMed powstała pierwsza w województwie pomorskim sala z 4 stanowiskami do nieinwazyjnej wentylacji.

– Nieinwazyjna wentylacja niesie ze sobą dużą korzyść dla pacjentów. To rodzaj respiratora, który pompuje tlen pod odpowiednim ciśnieniem do układu oddechowego przez odpowiednio dobraną maskę. Dzięki temu drogi oddechowe rozszerzają się od wewnątrz i ułatwiona jest wentylacja układu oddechowego. Łatwiej pacjentowi wydychać nagromadzony dwutlenek węgla. To nowa metoda stosowana z wielkim powodzeniem, która chroni pacjentów przed intubacją – mówi prof. Krzysztof Kuziemski, koordynator sali nieinwazyjnej wentylacji w Klinice Alergologii i Pneumonologii UCK.

Program nieinwazyjnej wentylacji połączony jest z rehabilitacją domową.

– Po dwóch latach stosowania tej formy terapii przeprowadzono ewaluację, która pokazała, że takie postępowanie wpływa na przebieg choroby, znacząco poprawiając stan pacjenta z przewleką niewydolnością oddychania. Obserwujemy mniej zgonów, czas hospitalizacji jest krótszy i występuje mniej przypadków, w których konieczne jest zastosowanie mechanicznej wentylacji, czyli respiratora – dodaje prof. Ewa Jassem, ordynator Kliniki Alergologii i Pneumonologii UCK.

Skuteczność leczenia potwierdzają także chorzy, m.in. 72-letnia Barbara cierpiąca na zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która jest głównym wskazaniem do zastosowania tego typu terapii. – Czuję się dużo lepiej niż przedtem, oddycha mi się zdecydowanie łatwiej – mówi pacjentka.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne otrzymało od MZ podziękowanie za realizację programu polityki zdrowotnej „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019”. Zostało ono wręczone podczas warsztatów „Jak zaprojektować i wdrożyć zintegrowaną opiekę nad chorymi na zaawansowaną POCHP”, które odbyły się 22-23 listopada 2019 roku.

MZ_podziekowanie_wentylacja.JPG