Naukowcy z GUMed w programie COST "Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes"

19.12.2019

COST_VER._OST.jpg

Dr Alicja Kotłowska z Zakładu Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej GUMed została powołana do Zarządu Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology): COST CA18211 w ramach międzynarodowego projektu “Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes”. Do grona wykonawców projektu przystąpiła także dr Bogumiła Kiełbratowska z Kliniki Położnictwa GUMed.

Głównym celem projektu jest pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów zapobiegania i minimalizowania traumy okołoporodowej oraz przełożenie tej wiedzy na najlepsze praktyki, które mogą pozwolić na zmniejszenie społecznych i ekonomicznych obciążeń związanych z negatywnymi doświadczeniami dotyczącymi porodu. W badaniach prowadzonych w obrębie GUMed nacisk zostanie położony na określanie wpływu neurohormonów na kształtowanie się relacji rodzic – dziecko.