StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Pół miliona złotych dla bad...

Pół miliona złotych dla badaczy GUMed

19.12.2019

ncn_logo.JPG

Jedenastu naukowców GUMed znalazło się wśród laureatów konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze badania naukowe Narodowego Centrum Nauki. Wśród laureatów, których projekty uzyskały finansowanie znaleźli się:

 • dr Agnieszka Daca z Zakładu Patologii i Reumatologii Doświadczalnej – „Ocena zdolności monocytów izolowanych od pacjentów w immunosupresji do odpowiedzi na biofilm bakteryjny”
 • dr Karol Sikora z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej – „Badania aktywności biologicznej nowych, syntetycznych glikolipopeptydów”
 • dr Magdalena Dutka z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii – „Starzenie się limfocytów krwi obwodowej długoletnich biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych w porównaniu do ich dawców”
 • dr Mariusz Kujawa z II Zakładu Radiologii – „Wykorzystanie T2-mappingu rezonansu magnetycznego do oceny wczesnych zmian chorobowych w stawach kolanowych u dzieci z alkaptonurią”
 • dr Wojciech Wołyniec z Kliniki Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych – „Wpływ nawodnienia w czasie wysiłku fizycznego na wykładniki ostrego uszkodzenia nerek”
 • dr hab. Jarosław Kobiela z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej – „Ocena poziomu wybranych białek związanych z hormonalną homeostazą tarczycy w komórkach raka jelita grubego wyizolowanych od pacjentów oraz korelacja z parametrami klinicznymi i właściwościami nowotworowych komórek macierzystych”
 • dr Kamila Kitowska-Marszałkowska z Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej – „Wpływ ligaz ubikwityny E3 na progresję luminalnego raka gruczołu piersiowego”
 • dr Loretta Pobłocka-Olech z Katedry i Zakładu Farmakognozji – „Analiza fitochemiczna liści wybranych gatunków i odmian topoli (Populi folium) z oceną aktywności biologicznej”
 • dr inż. Milena Deptuła z Zakładu Embriologii – „Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry pochodzące od pacjentów z cukrzycą”
 • dr hab. inż. Małgorzata Grembecka z Katedry i Zakładu Bromatologii – „Badanie możliwości zastosowania mezoporowatych materiałów krzemionkowych jako adsorbentów związków przeciwutleniających występujących w żywności pochodzenia roślinnego”
 • dr Natalia Buda z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii – „Zastosowanie ultrasonografii płuc w screeningowym wykrywaniu zmian śródmiąższowych w grupie pacjentów z układową chorobą tkanki łącznej – badanie pilotażowe”.

Więcej informacji o wynikach konkursów i projektach można znaleźć na stronie internetowej NCN