Dzień Wykładu za nami

18.12.2019

Nukleotydy i adenozyna: nowe biomarkery, mechanizmy chorób, nowe leki to tytuł wykładu, który wygłosił prof. dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński, laureat tegorocznej Nagrody prezydenta Sopotu – Sopocka Muza w dziedzinie nauki. Profesor Smoleński to wybitny specjalista w zakresie nauk medycznych, prowadzi badania związane z wyjaśnianiem mechanizmów chorób serca i poszukiwaniem nowych leków możliwych do zastosowania w kardiologii i kardiochirurgii. Dzień Wykładu połączony był z wręczeniem nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne w 2018 r. Uroczystość odbyła się 17 grudnia br. w audytorium im. prof. Olgierda Narkiewicza (Atheneum Gedanense Novum).