StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020GUMed nawiązał współpracę z...

GUMed nawiązał współpracę z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu UMC w Utrechcie

17.12.2019

od lewej: Marielle de Graaf (pielęgniarka naukowa), dr n. med. Maciej Bobowicz, prof. Janusz Jaśkiewicz (kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej), Susana Patueia (lekarz z Holandii), dr hab. Jacek Zieliński, Marleen Voorhorst-Ogink (pielęgniarka naukowa)
od lewej: Marielle de Graaf (pielęgniarka naukowa), dr n. med. Maciej Bobowicz, prof. Janusz Jaśkiewicz (kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej), Susana Patueia (lekarz z Holandii), dr hab. Jacek Zieliński, Marleen Voorhorst-Ogink (pielęgniarka naukowa)

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii oraz prof. Janusz Jaśkiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej podczas wizyty studyjnej w Utrechcie zainicjowali współpracę z prof. E. van der Wall z Kliniki Onkologii i prof. P. van Diestem z Kliniki Patologii University Center Utrecht. Podczas rozmów partnerzy z UMC zaproponowali naukowcom GUMed udział w badaniu o akronimie „The ORNAMENT study”, polegającym na zastosowaniu metod molekularnych do badania wydzieliny z przewodów mlekowych mających na celu wczesne rozpoznawanie raka piersi.

Koordynatorami badania w Klinice Chirurgii Onkologicznej są: dr hab. Jacek Zieliński, prof. Uczelni i dr n. med. Maciej Bobowicz, którzy wraz z zespołem – lek. Marcinem Ekmanem oraz lek. Norbertem Szramem podjęli bezpośrednią współpracę z zespołem badawczym Uniwersytetu Medycznego w Utrechcie.

Projekt zatytułowany “Early diagnosis of breast cancer: A multicenter, crOss sectional, study to assess microRNA expression in Nipple Aspirated Fluid, blood and tuMor material in women with primary brEast caNcer compared with healthy conTrols (The ORNAMENT study)” będzie prowadzony w GUMed przez najbliższe 2 lata.

Badanie obejmuje kobiety z podejrzeniem (BIRADS 4 lub 5 w badaniu USG i mammografii) lub rozpoznanym histopatologicznie rakiem piersi. Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy ocena poziomów ekspresji poszczególnych mikroRNA zawartych w wydzielinie przewodów mlekowych może znaleźć zastosowanie we wczesnym wykrywaniu raka piersi.

Rekrutację pacjentek w Klinice Chirurgii Onkologicznej rozpoczęto w grudniu 2019 roku. Badania poprzedzono dwukrotnymi wizytami naukowców z Holandii w GUMed w 2018 i 2019 roku, których celem była standaryzacja wykonywania poszczególnych etapów badania.

Tematyka projektu jest kontynuacją prowadzonych w Klinice od 2004 roku przez dr. hab. Jacka Zielińskiego, prof. Uczelni jedynych w Polsce badań nad wziernikowaniem przewodów mlekowych. Doprowadziły one do wprowadzenia standardów krajowych w zakresie diagnostyki oraz leczenia wycieków z piersi.