StartUczelniaKalendarium wydarzeńII Studencka Konferencja Me...

II Studencka Konferencja Medycyny Paliatywnej

Zapraszamy do udziału w II Studenckiej Konferencji Medycyny Paliatywnej przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych oraz studentów, bez względu na specjalizację i zainteresowania.

Konferencja ma charakter naukowo-szkoleniowy, a jej celem jest stworzenie w środowisku akademickim przestrzeni do wymiany doświadczeń i naukowej dyskusji w zakresie medycyny paliatywnej. Interdyscyplinarność konferencji pozwoli zgłębić tematy ważne i występujące w każdej dziedzinie lekarskiej. Liczymy na współpracę między różnymi gałęziami medycyny oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie medycyny paliatywnej, trudnym, ale spotykającym nas każdego dnia zagadnieniu.

Podczas Konferencji odbędą się wykłady ekspertów zajmujących się opieką paliatywną i powiązanymi z nią specjalnościami medycyny oraz sesja prac studenckich. Wszystkie zgłoszone na konferencję abstrakty zostaną opublikowane w czasopiśmie “Palliative Medicine in Practice”. Najlepsze prezentacje studentów zostaną nagrodzone.

Link do strony internetowej konferencji www.paliatywna.gumed.edu.pl

Wydarzenie na Facebooku

Konferencja jest organizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Radioterapii GUMed.

Czas i miejsce:

28.03.2020

9:00-16:00

Audytorium im. prof. Z. Kieturakisa, Centrum Medycyny Inwazyjnej