Spotkanie Grupy Roboczej GS1 Polska w UCK, szpitalu GUMed

17.12.2019

IMG_9576_kopia.jpg
IMG_9516_kopia.jpg
IMG_9509_kopia.jpg
IMG_9585_kopia.jpg
IMG_9520_kopia.jpg
IMG_9580_kopia.jpg
IMG_9525_kopia.jpg

Usprawnienie skanowania kodów kreskowych w ochronie zdrowia, które poprzez monitorowanie podania leków i wyrobów medycznych wpływają na wyeliminowanie błędów medycznych było tematem rozmów podczas spotkania Grupy Roboczej GS1 Polska, które odbyło się 14 listopada 2019 roku. Gospodarzem spotkania był szpital GUMed – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Na wstępie Anna Gawrońska, ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia Instytutu Logistyki i Magazynowania, nakreśliła ideę działania grupy roboczej. GS1 to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Brukseli (Belgia) i w Princeton (USA), która zarządza systemem GS1 w skali świata. Identyfikatory GS1, czyli kody kreskowe, umożliwiają rozróżnienie towarów, lokalizacji i wszelkich innych obiektów występujących w łańcuchu dostaw na całym świecie. W systemie ochrony zdrowia ma to fundamentalne znaczenie dla eliminacji błędów medycznych.

O wyzwaniach w obszarze integracji systemów IT opowiedział Roman Radomski, prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, natomiast obraz sytuacji w aptekach szpitalnych po wejściu w życie dyrektywy fałszywkowej przedstawił Michał Kaczmarski, prezes Fundacji KOWAL. Ostatnią prezentację wygłosiła Joanna Nowak, kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego UCK, opowiadając o doświadczeniach pracowników UCK w zakresie praktycznego wykorzystania skanowania kodów kreskowych.

Ostatnia prezentacja stanowiła punkt wyjścia do dyskusji na temat wdrażania rozmaitych rozwiązań teleinformatycznych w obszarze szpitalnym. Wśród głosów w dyskusji pojawiły się istotne wątki: usprawnienia procesu skanowania produktów medycznych w ochronie zdrowia, co wiąże się z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań w obszarze IT oraz edukowania dostawców.

W trakcie rozmów zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania oczekiwań szpitali w stosunku do firm teleinformatycznych. Uzgodniono, że w kolejnym kroku opracowane zostaną modele referencyjne wybranych procesów związanych z zarządzaniem przepływu produktów ochrony zdrowia. Materiał do dyskusji zostanie przygotowany przez GS1 Polska i Polskie Stowarzyszenie HL7 i przedstawiony podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się w UCK WUM w Warszawie w pierwszym kwartale 2020 roku.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele szpitali, środowiska IT i dostawców urządzeń, GS1 Polska, Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków oraz Polskiego Stowarzyszenia HL7.

fot. Paweł Lesiczka