StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Wręczenie dyplomów doktora ...

Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

11.12.2019

Tradycyjnie w Dworze Artusa wręczono dyplomy doktora habilitowanego: nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych oraz odbyła się promocja na stopień naukowy doktora: nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych doktorantów Wydziałów Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu z IMMiT i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uroczystości, która odbyła się 10 grudnia br. uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. nauki prof. dr hab. Tomasz Bączek, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT prof. Andrzej Basiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Michał Markuszewski, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed prof. Igor Konieczny oraz 20 promotorów Wydziału Lekarskiego, 6 promotorów Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT i 2 promotorów Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zespołu promocyjnego, promotorów, habilitantów, doktorantów oraz gości. Zgodnie z XVI-wieczną tradycją Dworu Artusa na cześć wybitnych gości odpalono felukę.

Po przemówieniu Rektora odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktora habilitowanego.

Dziekan Wydziału Lekarskiego wręczyła dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych: dr hab. Agnieszce Dettlaff-Pokorze, dr. hab. Adamowi Iwanickiemu, dr hab. Lucynie Kaszubowskiej, dr. hab. Jarosławowi Kobieli i dr hab. Annie Kozłowskiej..

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT wręczył dyplom doktora habilitowanego nauk medycznych dr. hab. Krzysztofowi Adamowiczowi i dr. hab. Andrzejowi Badzio oraz nauk o zdrowiu dr. hab. Łukaszowi Balwickiemu i dr. hab. Marcinowi Gruszeckiemu.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego wręczył dyplom doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych dr hab. Anecie Pogorzelskiej i dr. hab. Szymonowi Dziombie.

Następnie dziekani Wydziału: Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu z IMMiT oraz Farmaceutycznego dokonali promocji na stopień doktora.

Promocji 24 doktorantów Wydziału Lekarskiego dokonała dziekan prof. Maria Dudziak, 7 doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT dziekan prof. Andrzej Basiński i 2 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Michał Markuszewski.

Na zakończenie Rektor złożył gratulacje nowym samodzielnym pracownikom nauki oraz doktorantom życząc dalszych sukcesów w osiągnięciach naukowych i podziękował wszystkim za przybycie.

O oprawę muzyczną zadbał Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego im. T. Tylewskiego pod dyrekcją dr. Błażeja Połoma.