Delegacja GUMed w Albanii

9.12.2019

20191118_134221.jpg
20191118_121134.jpg
20191118_134102.jpg
20191118_120637.jpg

Angelika Jakubowska z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia GUMed oraz Bartosz Pryba, student pierwszego roku pielęgniarstwa drugiego stopnia odwiedzili Uniwersytet „Ismail Qemali” we Vlore (Albania). Wizyta odbyła się w dniach 18-20 listopada 2019 r. na zaproszenie dziekan prof. Aurela Saliaj, dziekan Wydziału Zdrowia albańskiej uczelni.

Pierwszego dnia przeprowadzono wykłady dla studentów I roku pielęgniarstwa pierwszego stopnia. Ich celem było przedstawienie albańskim studentom możliwości dydaktycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, działalności Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz możliwości dodatkowej aktywności studentów wykraczającej poza standardy nauczania.

Mgr Jakubowska przedstawiła działalność naukowo-dydaktyczną Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia GUMed, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych tam badań i osiągnięć w dziedzinie pielęgniarstwa. Bartosz Pryba natomiast zaprezentował dydaktykę kierunku pielęgniarstwo, zapoznał studentów z możliwościami działalności pozauczelnianej, m.in. aktywność w studenckich kołach naukowych oraz stowarzyszeniach naukowych krajowych i zagranicznych w dziedzinie pielęgniarstwa, takich jak PTP (Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie) i ENSA (European Nursing Students Association).

Przedstawione informacje spotkały się z dużą aprobatą i zainteresowaniem albańskich studentów. Cenna była również wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy wykładowcami obu uniwersytetów.

Następnego dnia delegacja GUMed wraz z dr. Eduartem Mone zapoznała się z funkcjonowaniem albańskich podmiotów leczniczych. Przedstawiono funkcjonowanie oddziału ratunkowego Szpitala Rejonowego we Vlore oraz Polikliniki, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania poradni pulmonologicznej. Prowadzono liczne dyskusje, które porównywały opiekę zdrowotną w Albanii i w Polsce. Strona albańska jest bardzo zainteresowana możliwością współpracy oraz wymiany między studentami obu krajów.

20 listopada odbyło się spotkanie z dr. n. ekonom. Petritem Dollanim z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Tiranie, które dotyczyło tematu ekonomii zdrowia w Albanii. Porównywano systemy finansowania ochrony zdrowia w obu krajach, wynagrodzeń dla przedstawicieli personelu pielęgniarskiego oraz omówiono zasady monitorowania i oceny programów zdrowotnych.