StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/202043 Zjazd delegatów IFMSA za...

43 Zjazd delegatów IFMSA za nami

2.12.2019

IMG_6798.jpeg

Trzystu studentów medycyny zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland wzięło udział w 43 Zgromadzeniu Delegatów IFMSA-Poland, które odbyło się w dniach 22-24 listopada 2019 roku w Gdańsku. Uczestniczyli w nim także między innymi: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, dziekan Wydziału Lekarskiego Maria Dudziak oraz prof. Wiesław Makarewicz, Honorowy Profesor GUmed.

Podczas wydarzenia odbyły się wybory do władz ogólnopolskich, podczas których na funkcję koordynatora narodowego ds. zdrowia publicznego (NPO) wybrana została Agata Okulus, studentka V roku kierunku lekarskiego GUMed. Członkowie IFMSA Poland Oddział Gdańsk zostali też wyróżnieni podczas uroczystej Gali Ehrmannów. Nagrodę im. Ehrmanna dla Najlepszego Koordynatora Lokalnego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS 2018/19 otrzymała Klaudia Szymuś (V rok, kierunek lekarski), zaś nagrodą dla Najlepszej Komisji Rewizyjnej Oddziału 2018/19 wyróżnieni zostali Agata Pieńkowska (V rok, kierunek lekarski), Zuzanna Węgłowska (VI rok, kierunek lekarski) oraz Paweł Zwolak (IV rok, kierunek lekarski).

Nominację do Nagrody uzyskali także: Karolina Kowalczuk, skarbnik Oddziału 2018/19, Klaudia Szymuś, koordynator lokalny ds. zdrowia reprodukcyjnego i AIDS 2018/19 (LORA), Aleksandra Cegła, koordynator lokalny ds. wymiany naukowej 2018/19 (LORE) oraz Adrian Perdyan, koordynator lokalny ds. praktyk klinicznych 2018/19 (LEO). Następne, 44 Zgromadzenie Delegatów, organizowane jest przez Oddział Radom IFMSA-Poland i odbędzie się wiosną 2020 r.