StartUczelniaKalendarium wydarzeńDyplomatorium absolwentów O...

Dyplomatorium absolwentów Oddziału Stomatologicznego kierunku lekarsko-dentystycznego i kierunku techniki dentystyczne


Dyplomatorium absolwentów Oddziału Stomatologicznego kierunku lekarsko-dentystycznego rocznika 2014-2019 i kierunku techniki dentystyczne rocznika 2016-2019 odbędzie się 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 41/42


Program Uroczystości:
• Hymn Państwowy
• Przemówienie rektora GUMed prof. dr. hab. Marcina Gruchały
• Przemówienie dziekan WL prof. dr hab. Marii Dudziak
• Przysięga Hipokratesa
• Wręczenie dyplomów
• Przemówienie wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku lek. dent. Ewy Siewierskiej-Chomeniuk
• Przemówienie prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych Aleksandry Gajdy
• Przemówienie prezes Stowarzyszenia Absolwentów dr hab. Anny Starzyńskiej, prof. Uczelni
• Gaude Mater Polonia
• Wystąpienia gości
• Pożegnanie Uczelni przez absolwentów
• Gaudeamus Igitur


Łącznie na Oddziale Stomatologicznym ukończyło studia 85 osób w tym:
kierunek lekarsko-dentystyczny – 61
kierunek techniki dentystyczne – 24

Czas i miejsce:

29.11.2019

12:00 - 14:00

Atheneum Gedanense Novum