StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Prof. Marek Wesołowski powo...

Prof. Marek Wesołowski powołany na konsultanta wojewódzkiego

25.11.2019

prof. Marek Wesołowski
prof. Marek Wesołowski

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powołał prof. dr. hab. Marka Wesołowskiego, kierownika Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie analityki farmaceutycznej. Obowiązki konsultanta prof. M. Wesołowski będzie pełnił do 2024 roku. Jest to kolejna, 5 już nominacja prof. M. Wesołowskiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie analityki farmaceutycznej. Po raz pierwszy został powołany w 2002 roku przez ówczesnego wojewodę pomorskiego Jana Ryszarda Kurylczyka. W latach 2000-2001 prof. Marek Wesołowski pełnił również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie analityki farmaceutycznej w województwie zachodnio-pomorskim.

Prof. M. Wesołowski prowadzi badania w zakresie analizy farmaceutycznej. Jest autorem 666 publikacji, w tym 129 pełnotekstowych artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych o profilu farmaceutycznym i analitycznym, o skumulowanej wartości IF = 168,431. Jest także autorem trzech wydań podręcznika akademickiego z zakresu obliczeń analitycznych, wydanego przez Wydawnictwo Naukowo-Techniczne w Warszawie. W latach 2002-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej GUMed.