StartUczelniaKalendarium wydarzeń"Kinezjologiczny model bada...

"Kinezjologiczny model badania i leczenia narządu ruchu. Co wiemy do tej pory?" – konferencja fizjoterapeutyczna

Zakład Fizjoterapii GUMed został organizatorem mini konferencji z dziedziny fizjoterapii. Temat przewodni “Kinezjologiczny model badania i leczenia narządu ruchu. Co wiemy do tej pory?” Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2019 w godz. 17:30-19:45 w audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa w Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku.

Jest to kontynuacja konferencji/warsztatów, które odbyły się w latach 2014 i 2017 w GUMed. Wydarzenie to cieszyło się dużą frekwencją i zainteresowaniem. Konferencja adresowana jest do fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii oraz lekarzy rehabilitacji i ortopedów. Ma na celu propagowanie oraz rozpowszechnianie nowych trendów w fizjoterapii o standardzie międzynarodowym. Tematycznie łączy się z programem studiów realizowanym na kierunku Fizjoterapia, poszerzając to o nowe zagadnienia.

Patronat Honorowy obejmie Jego Magnificencja Pan Rektor Prof. dr hab. Marcin Gruchała. Patronat merytoryczny zapewniony będzie przez pracowników Zakładu Fizjoterapii: Dr Elżbietę Rajkowską Labon, mgr Wojciecha Zarębę (absolwentów szkoleń „Kinetic Control Movement Solution” i MSI wg Shirley Sahrmann) oraz gościa specjalnego dr. Michała Hadałę – Międzynarodowego Instruktora koncepcji Kinetic Control, Movement System Imapirments (Shirley Sahrmann®) oraz McConnell Institute

Współorganizatorami wydarzenia są: Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Fizjo-Sport Rzeszów.Program wydarzenia:

17:30-18:15 Wykład Współczesne wytyczne kinezyterapii opartej o model kinezjopatologiczny
dr Michał Hadała
  Prezentacja programów usprawniania w wybranych przypadkach klinicznych
18:20-18:40 Dolegliwości bólowe stawu biodrowego z uwzględnieniem zależności strukturalnych
dr Elżbieta Rajkowska-Labon – Zakład Fizjoterapii GUMed, Fizjoterapeuta
dr hab. Krzysztof Kassolik AWF Wrocław, Fizjoterapeuta
18:40-19:00 Budowa anatomiczna czy zmiany zwyrodnieniowe? Podobieństwa i różnice. Analiza objawów na potrzeby diagnozy fizjoterapeutycznej
mgr Wojciech Zaręba – Zakład Fizjoterapii GUMed, Fizjoterapeuta
19:00-19:30 Dysfunkcja stawu biodrowego w ujęciu koncepcji KC i MSI
dr Michał Hadała – Instruktor Kinetic Control, McConnell Institute, Fizjoterapeuta
19:30-19:45 Panel dyskusyjny

Czas i miejsce:

12.12.2019

17:30-19:45

Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa, Centrum Medycyny Inwazyjnej