Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym

Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym

21.11.2019

Absolwenci kierunku analityka medyczna oraz kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny Wydziału Farmaceutycznego 8 listopada br. odebrali dyplomy ukończenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uroczystości uczestniczyli: prof. Marcin Gruchała – rektor GUMed, prof. Tomasz Bączek – prorektor ds. nauki, prof. Michał Markuszewski – dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Maciej Jankowski – kierownik kierunku analityka medyczna, dr hab. Bartosz Wielgomas – kierownik kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, dr hab. Anita Kornicka – prodziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczystości przewodniczył rektor Gruchała, który w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim dyplomantom oraz życzył dalszych sukcesów na polu zawodowym, jak i osobistym. Absolwenci po złożeniu przyrzeczenia odebrali dyplomy z rąk prof. Marcina Gruchały oraz prof. Michała Markuszewskiego.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również: prof. Michał Markuszewski, prof. Maciej Jankowski, dr hab. Bartosz Wielgomas, Tomasz Moys, wiceprezes Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma, mgr farm. Alicja Utracka z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, prof. Andrzej Szutowicz, konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej, prof. Piotr Szefer ze Stowarzyszenia Absolwentów, mgr Magdalena Piotrowska, przedstawicielka absolwentów kierunku analityka medyczna, mgr Karolina Piastowska, przedstawicielka absolwentów kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz Gabriela Harasim, studentka V roku analityki medycznej, która pożegnała w imieniu wszystkich studentów tegorocznych absolwentów.