StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Dr Małgorzata Krawczyk czło...

Dr Małgorzata Krawczyk członkiem grupy badawczej Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej

18.11.2019

dr Małgorzata Krawczyk
dr Małgorzata Krawczyk

Dr n. med. Małgorzata Anna Krawczyk, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed, została wybrana na drodze międzynarodowego konkursu na członka grupy badawczej ds. kluczowych leków dla dzieci z mięsakami tkanek miękkich Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (European Society of Pediatric Oncology, SIOP Europe). Grupę utworzono spośród młodych członków SIOP Europe z inicjatywy prof. Gillesa Vassala, kierownika badań klinicznych w Instytucie Gustave Roussy w Paryżu.

Głównym zadaniem dr Małgorzaty Krawczyk będzie opracowanie listy leków onkologicznych niezbędnych w nowoczesnej terapii mięsaków tkanek miękkich u dzieci i określenie dostępności tych leków w poszczególnych krajach Europy. Wyniki analiz będą w ciągu najbliższych 5 lat wykorzystywane przez SIOP Europe i Wspólnotę Europejską do podejmowania decyzji o przeznaczeniu środków na poprawę nierównego dostępu do podstawowych leków onkologicznych w Europie.

Pierwsze spotkanie młodych badaczy projektu odbyło się 25.10.2019 roku w trakcie 51. międzynarodowego kongresu SIOP w Lyonie.