StartUczelniaKalendarium wydarzeńUroczystość Dyplomatorium A...

Uroczystość Dyplomatorium Absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego rocznika 2013 - 2019

JM Rektor oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego informują o

UROCZYSTOŚCI DYPLOMATORIUM

Absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego rocznika 2013 – 2019

Program uroczystości:

• Hymn Państwowy
• Przemówienie JM Rektora GUMed – prof. dr. hab. Marcina Gruchały
• Przemówienie Dziekana Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Marii Dudziak
• Przysięga Hipokratesa
• Wręczenie Dyplomów
• Przemówienie Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – dr. n. med. Romana Budzińskiego
• Przemówienie Przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów
• Gaude Mater Polonia
• Wystąpienia gości
• Pożegnanie Uczelni przez Absolwentów
• Gaudeamus Igitur

Łącznie – 261 absolwentów WL kierunku lekarskiego z roku akademickiego 2018/2019

Czas i miejsce:

16.11.2019

10:00 - 13:00

Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina, Gdańsk, ul. Ołowianka 1