StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020 Order Orła Białego dla pro...

Order Orła Białego dla prof. Grażyny Świąteckiej

11.11.2019

Order Orła Białego dla prof. Grażyny Świąteckiej
Order Orła Białego dla prof. Grażyny Świąteckiej

Prof. dr hab. Grażyna Świątecka, kardiolog, emerytowana kierownik II Kliniki Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku, dziś Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się w Święto Niepodległości w Pałacu Prezydenckim. Oprócz profesor Świąteckiej nagrodzony został Andrzej Nowak – historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monumentalnych “Dziejów Polski”.

Profesor Grażyna Świątecka została odznaczona “w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu”.

Grażyna Świątecka to profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania “Anonimowy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. Była twórcą i wieloletnim kierownikiem II Kliniki Chorób Serca AMG, dziś GUMed. Pod jej kierunkiem Klinika stała się jednym z głównych ośrodków w kraju zajmujących się elektroterapią serca. To największy ośrodek w Polsce północnej specjalizujący się w implantacjach stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów serca i w zabiegach ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. Pod jej kierunkiem wykształciło się wielu znakomitych specjalistów-kardiologów. Profesor Świątecka była inicjatorką powołania w 1994 r. miesięcznika “Elektrostymulacja i Elektrofizjologia Serca”, potem “Folia Cardiologica”, drugiego obok “Kardiologii Polskiej” ważnego czasopisma naukowego z zakresu kardiologii w naszym kraju i organu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od czasu powstania tego pisma do 2006 roku prof. Świątecka pełniła funkcję jego redaktora naczelnego.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują je najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Order przyznaje prezydent RP. Noszony jest na wstędze błękitnej przewieszonej przez lewe ramię do prawego boku.

Zdjęcie z otrzymania Medalu św. Wojciecha przez prof. Grażynę Świątecką, 28.10.2019 fot. Grzegorz Mehring
Zdjęcie z otrzymania Medalu św. Wojciecha przez prof. Grażynę Świątecką, 28.10.2019 fot. Grzegorz Mehring

Order Orła Białego to nie jedyne wyróżnienie dla prof. Świąteckiej w ostatnim czasie. W Dworze Artusa 28 października br. Rada Miasta Gdańska wręczyła Profesor Medal św. Wojciecha.