StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Kolejny sukces młodych derm...

Kolejny sukces młodych dermatologów z GUMed

5.11.2019

73352313_739756869784991_527411946610229248_n.jpg

Liczny zespół rezydentów Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz ze studentami Dermatologicznego Studenckiego Koła Naukowego i Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej brał udział w tegorocznej edycji Zjazdu Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, które miało miejsce 24-25 października w Łodzi. Co istotne, kolejny raz referaty wygłoszone przez reprezentantów Uczelni zostały nagrodzone i wyróżnione.

Główną nagrodę Grand Prix zdobyła lek. Dorota Mehrholz – doktorantka w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii za pracę: „Możliwości zastosowania nanocząstek srebra jako miejscowego preparatu przeciwbakteryjnego“ (opiekun dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak, prof. nadzw.).

Pierwszą nagrodę w sesji przypadków klinicznych zdobyła lek. Adrianna Opalska-Tuszyńska za pracę: „Argyria w przebiegu schizofrenii przewlekłej“ (opiekun dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak, prof. nadzw.).

Krzysztof Szaluś, student V roku kierunku lekarskiego GUMed otrzymał pierwszą nagrodę za najlepszą pracę eksperymentalną zatytułowaną: “Udział płytek krwi w regeneracji fibroblastów poddanych promieniowaniu UV w warunkach in vitro”, która została wykonana pod kierunkiem opiekuna SKN Zakładu Medycyny Laboratoryjnej – dr Anny Michno, przy współpracy z dr hab. Moniką Sakowicz-Burkiewicz, prof. nadzw. z Zakładu Medycyny Molekularnej oraz dr Karoliną Kondej z Kliniki Chirurgii Plastycznej.

Krzysztof Szaluś otrzymał nagrodę – grant podróżny, w ramach którego będzie reprezentował Uczelnię na konferencji EADV – European Academy of Dermatology and Venereology w Wiedniu, we wrześniu przyszłego roku.

Trzecia nagroda w sesji prezentacji przypadków klinicznych została przyznana studentce 6 roku Magdalenie Antoszewskiej za pracę „Zespół Frey – lepiej zapobiegać niż leczyć“ (opiekun lek. Dorota Mehrholz, dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak, prof. nadzw.).

Trzecią nagrodę w sesji prac klinicznych zdobyła studentka 6 roku Karolina Wrzosek za prezentację pracy: „Jakość snu, depresja oraz rytm okołodobowy jako potencjalny regulator przebiegu łuszczycy“ (opiekun dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz).

Wyróżnienie w sesji prac klinicznych otrzymał lek. Adrian Wiśniewski za pracę: „Ocena poziomu wiedzy uczniów trójmiejskich szkół licealnych na temat chorób przenoszonych drogą płciową na podstawie badania ankietowego“, której współautorką jest lek. Anna Kisielnicka (opiekun dr n. med. Monika Konczalska, dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz).

Wyróżnienie w sesji prac klinicznych zdobył student 5 roku Mikołaj Cichoń za pracę „Czy potrzebna jest edukacja pacjentów chorych na atopowe zapalenie skóry w zakresie terapii podstawowej?“ (opiekun dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak).