Konferencja z okazji inauguracji działalności Centrum Leczenia Nowotworów Otrzewnej CELNO w UCK

4.11.2019

Spotkanie_Robocze_Sekcji_Nowotworów_Otrzwnej_PTChO_-_26-10-2019___oryg.jpg

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotycząca leczenia chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej odbyła się 25 października 2019 r. w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Została zorganizowana przez Sekcję Nowotworów Otrzewnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z okazji inauguracji działalności Centrum Leczenia Nowotworów Otrzewnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Konferencja była także okazją do spotkania członków Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie rektora GUMed prof. Marcina Gruchały, który podkreślił naukowe wartości utworzenia takiej jednostki. Z kolei dyrektor medyczny UCK prof. Tomasz Stefaniak przedstawił ogólne zasady działania Unitów w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

W części poświęconej diagnostyce i leczeniu nowotworów otrzewnej czynny udział w Konferencji wzięli wybitni lekarze, specjaliści w dziedzinach diagnostyki i leczenia nowotworów, w tym prof. Krzysztof Zieniewicz (Warszawa), prof. Marek Bębenek (Wrocław), prof. Piotr Richter (Kraków), prof. Wojciech Zegarski (Bydgoszcz), prof. Michał Studniarek (Gdańsk), dr Tomasz Olesiński (Warszawa), dr hab. Dariusz Wydra (Gdańsk), prof. Tomasz Jastrzębski (Gdańsk). Wśród zaproszonych gości byli obecni także m.in.: prof. Arkadiusz Jeziorski (krajowy konsultant ds. chirurgii onkologicznej) oraz prof. Stanisław Głuszek (Świętokrzyskie Centrum Onkologii).

Następnego dnia, tj. 26 października w Gdańsku odbyło się spotkanie robocze Sekcji Nowotworów Otrzewnej PTChO, na którym wypracowano projekty wspólnych badań naukowych oraz omawiano techniczne aspekty zabiegów chirurgicznych w zakresie leczenia nowotworów otrzewnej. Ustalono powołanie Polskiej Grupy Badania i Leczenia Nowotworów Otrzewnej, która będzie reprezentować wszystkie ośrodki we współpracy międzynarodowej oraz będzie występować w działaniach mających uzyskanie grantów naukowo-badawczych dla wszystkich zainteresowanych ośrodków.