Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Wręczenie dyplomów doktora ...

Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

29.10.2019

Tradycyjnie w Dworze Artusa wręczono dyplomy doktora habilitowanego: nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych oraz odbyła się promocja na stopień naukowy doktora: nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych doktorantów Wydziałów Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu z IMMiT i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uroczystości, która odbyła się 25 października br. uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. klinicznych dr hab. Edyta Szurowska, prof. GUMed, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT oraz przewodniczący Rady Nauk o Zdrowiu prof. Piotr Lass, przewodniczący Rady Nauk Farmaceutycznych prof. Wiesław Sawicki oraz 17 promotorów Wydziału Lekarskiego, 11 promotorów Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT i 6 promotorów Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zespołu promocyjnego, promotorów, habilitantów, doktorantów oraz gości. Zgodnie z XVI-wieczną tradycją Dworu Artusa na cześć wybitnych gości odpalono felukę.

Po przemówieniu Rektora odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. Dziekan Wydziału Lekarskiego wręczyła dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych: dr hab. Annie Kowalczyk, dr. hab. Bogusławowi Mikaszewskiemu, dr hab. Annie Stanisławskiej-Sachadyn, dr. hab. Dominikowi Stodulskiemu i dr. hab. Marcinowi Wirtweinowi. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT wręczył dyplom doktora habilitowanego nauk o zdrowiu dr hab. Joannie Renke, natomiast Przewodniczący Rady Nauk Farmaceutycznych wręczył dyplom doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych dr hab. Beacie Żołnowskiej.

Rektor Gruchała złożył gratulacje nowym samodzielnym pracownikom nauki, życząc dalszych sukcesów w osiągnięciach naukowych.

Promocji 22 doktorantów Wydziału Lekarskiego dokonała dziekan prof. Maria Dudziak, 18 doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT prodziekan prof. Piotr Lass i 6 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego przewodniczący Rady Nauk Farmaceutycznych prof. Wiesław Sawicki. Na zakończenie Rektor jeszcze raz pogratulował doktorantom i habilitantom i podziękował wszystkim za przybycie.

O oprawę muzyczną zadbał Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego im. T. Tylewskiego pod dyrekcją dr. Błażeja Połoma.