Rozmawiali w Ustroniu o biomateriałach i mechanice w stomatologii

17.10.2019

od lewej: prof. Jacek Kasperski (kierownik Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚUM), dr hab. Anna Starzyńska, prof. GUMed (kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej GUMed), dr hab. inż Grzegorz Chladek, prof. PŚ (Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska), dr hab. Małgorzata Pihut, prof. UJ (kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Jagieloński)
od lewej: prof. Jacek Kasperski (kierownik Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚUM), dr hab. Anna Starzyńska, prof. GUMed (kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej GUMed), dr hab. inż Grzegorz Chladek, prof. PŚ (Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska), dr hab. Małgorzata Pihut, prof. UJ (kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Jagieloński)

Dr hab. Anna Starzyńska, prof. GUMed, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, uczestniczyła w XIX Konferencji Biomateriały i Mechanika w Stomatologii. Przedstawiła prace pt. “BonMaker w chirurgii stomatologicznej” (Starzyńska A., Paprocki S., Pylińska-Dąbrowska D., Pyrzowska D.) oraz “Powikłania w regeneracji kości” (Starzyńska A., Adamska P., Adamski Ł., Studniarek M.). Ponadto Profesor prowadziła VI sesję posterową wraz z prof. Haliną Pawlicką i dr. hab. Mariuszem Prylińskiem.

Konferencja odbyła się Ustroniu w dniach 10-13 października 2019 r. Celem Zjazdu było upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów, zastosowania i funkcjononanie biomateriałów w środowisku żywego organizmu, biomechaniki układu stomatognatycznego, oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych oraz biotechnologii materiałów.