Dzień Wykładu

Nukleotydy i adenozyna: nowe biomarkery, mechanizmy chorób, nowe leki to tytuł wykładu, który wygłosi prof. dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński, laureat tegorocznej Nagrody prezydenta Sopotu – Sopocka Muza w dziedzinie nauki. Profesor Smoleński to wybitny specjalista w zakresie nauk medycznych, prowadzi badania związane z wyjaśnianiem mechanizmów chorób serca i poszukiwaniem nowych leków możliwych do zastosowania w kardiologii i kardiochirurgii.

Uroczystość odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 12.00 w audytorium im. prof. Olgierda Narkiewicza (Atheneum Gedanense Novum).

Dzień Wykładu połączony będzie z wręczeniem nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne w 2018 r.

zaproszenie_dzień_wykładu.png

Czas i miejsce:

17.12.2019

12:00

Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42