Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w GUMed

8.10.2019

Ponad 1500 studentów, w tym ponad 200 obcokrajowców z różnych części świata – Szwecji, Norwegii, Niemiec, Indii, Ghany, Zimbabwe, Kenii, Malawi, Iranu, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Sudanu, Nigerii, Kenii, Tanzanii i Wielkiej Brytanii rozpoczęło studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbyła się 8 października br. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza.

Uroczystość zaszczycili obecnością m.in.: Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu, Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, rektorzy i prorektorzy uczelni krajowych oraz wielu gości.

Po przemówieniu Rektora wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, natomiast Jarosław Sellin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentował list od prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych poprowadziła Rachela Wysocka z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznaczenia wręczał Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski. Towarzyszył im rektor Gruchała. Wręczono także wyróżnienia resortowe. Ceremonię prowadziła prorektor ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska.

Po raz trzeci w historii Uczelni wręczono honorowy tytuł Ambasadora GUMed. Jego laureatką została prof. Barbara Jereczek-Fossa, absolwentka GUMed z 1992 roku – z tytułem Primus Inter Pares, profesor Radioterapii Onkologicznej na Uniwersytecie w Mediolanie, kierownik Katedry Radioterapii Onkologicznej w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie, dyrektor Szkoły Specjalizacji Radioterapii Onkologicznej na Uniwersytecie w Mediolanie, koordynator Studiów Licencjackich Techniki Radiologii, Radioterapii i Medycyny Nuklearnej na Uniwersytecie w Mediolanie.

Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Smiatacz przeprowadził ceremonię wręczenia nagrody Primus Inter Pares. Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Piotrowski – absolwent kierunku ratownictwo medyczne, Magdalena Piotrowska – absolwentka kierunku analityka medyczna, Anna Nagórka-Bolek – absolwentka kierunku lekarskiego. Po immatrykulacji studentów I roku, którzy otrzymali okolicznościowe upominki z rąk Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska, głos zabrał prof. Jacek Witkowski, dyrektor Pierwszej Szkoły Doktorskiej. Po wystąpieniu ślubowanie złożyli doktoranci.

Wykład inauguracyjny „Evidence-biased medicine: pułapki współczesnej medycyny” wygłosiła prof. Barbara Jereczek-Fossa, absolwentka naszej Uczelni, kierująca największą we Włoszech Kliniką Radioterapii. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał jak zawsze Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Błażeja Połoma. Po uroczystości chętni mogli odwiedzić wystawę “Z Wilna do Gdańska” w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przygotował ją prof. Wiesław Makarewicz i dr Marek Bukowski.