StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Prof. Miłosz Jaguszewski la...

Prof. Miłosz Jaguszewski laureatem najważniejszej nagrody naukowej PTK

27.09.2019

prof. Miłosz Jaguszewski
prof. Miłosz Jaguszewski
Nagroda_PTK.JPG

Najważniejsze wyróżnienie naukowe przyznawane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) – Nagroda Kapituły Prezesów, w tym roku zostało przyznane dr. hab. Miłoszowi Jaguszewskiemu, prof. nadzw. z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Wręczenie nagrody odbyło się 27 września br. podczas trwającego w Katowicach XXIII Międzynarodowego Kongresu PTK.

– Czuję się zaszczycony, że w tym roku zostałem wyróżniony Nagrodą Kapituły Prezesów PTK, nagrodą szczególną, bo przyznawaną przez środowisko polskich kardiologów, z których sam się wywodzę. Właśnie dlatego jest to dla mnie osobiście bardzo ważne wyróżnienie, jeśli nie najważniejsze w dotychczasowej działalności naukowej – wyznał prof. Jaguszewski.

Jak podkreśliła prof. Janina Stępińska, przewodnicząca Kapituły, Nagroda została przyznana prof. Jaguszewskiemu za cykl prac pt. „Nowoczesne techniki diagnostyczne oraz optymalizacja interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej”. W istotny sposób wzbogacają one wiedzę na temat nowoczesnych możliwości diagnostycznych pacjentów trafiających do Pracowni Hemodynamicznej z pierwotnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego, kontroli interwencyjnej terapii opornego nadciśnienia tętniczego oraz optymalizacji interwencji za pomocą stosowania najnowszych technologii sprzętowych, w tym najnowszych stentów/platform dowieńcowych oraz obrazowania wewnątrznaczyniowego z zastosowaniem optycznej tomografii koherencyjnej.

– Prace Miłosza Jaguszewskiego pokazały, iż poszukiwanie biomarkerów nie tylko poszerza diagnostykę różnicową, ale pozwala określić/odkryć mechanizmy prowadzące do różnych chorób sercowo-naczyniowych. Z klinicznego punktu widzenia, dużą wartość mają prace przeprowadzone na dużych grupach, związane ze strategiami interwencyjnymi dotyczącymi rekanalizacji przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych czy wielonaczyniowej jednoczasowej interwencji w ostrej fazie zawału serca – wyjaśniła prof. Stępińska.

Ponadto Kapituła Prezesów zwróciła szczególną uwagę na to, że prof. Miłosz Jaguszewski, mając duże doświadczenie wynikające z publikacji m.in. w „New England Journal of Medicine”, „European Heart Journal”, „Journal of American College of Cardiology”, z własnej inicjatywy utworzył i aktualnie prowadzi fakultet dla studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego GUMed „Od pomysłu do publikacji w kardiologii”.

Profesor Jaguszewski na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez prof. Marcina Gruchałę, rektora GUMed. W Jego opinii, Miłosz Jaguszewski jest świetnym i nowoczesnym dydaktykiem, który wprowadza autorskie programy zajęć z zakresu metodologii prowadzenia badań w kardiologii, a także kardiologiem i lekarzem, który łączy medycynę praktyczną z projektowaniem i prowadzeniem nowoczesnych badań naukowych. Według prof. Gruchały jest to niezwykle ważne, bo pozwala spojrzeć na badania od strony praktyki klinicznej.

– Miłosz Jaguszewski bez wątpienia już dzisiaj jest liderem polskiej nauki i kardiologii. Jest niezwykle utalentowanym naukowcem, który mimo młodego wieku, na swoim koncie ma znaczące osiągnięcia, zauważalne i doceniane przez środowisko, zwłaszcza w zakresie kardiologii inwazyjnej i kardiomiopatii takotsubo – podkreślił prof. Marcin Gruchała. – Mam nadzieję, że za kolejne 10-15 lat nadal będzie związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Taki pracownik to prawdziwy skarb.

Nagrodę Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wręczono po raz 19. Wyróżnienie przyznawane jest naukowcom, członkom PTK, którzy w dniu, w którym mija termin zgłoszeń, nie ukończyli 45. roku życia w uznaniu za ich oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie rozwiązania wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej. Podstawę wniosku stanowią prace wydrukowane w recenzowanych czasopismach naukowych, opublikowane w okresie 7 lat poprzedzających termin składania wniosków. Warunkiem uzyskania Nagrody jest realizacja przynajmniej części dorobku, będącego podstawą wniosku, w Polsce oraz afiliacja kandydata z polskim ośrodkiem. Pierwszym laureatem Nagrody został w 2001 r. prof. Krzysztof Narkiewicz, obecnie kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Nagroda ta jest bez wątpienia najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla naukowców zajmujących się chorobami układu sercowo-naczyniowego w wieku do 45 lat, którzy posiadają̨ wybitne osiągniecia i wciąż̇ utrzymują̨ się̨ na wznoszącym ramieniu kariery zawodowej. Jestem bardzo szczęśliwy, że jej tegorocznym laureatem został prof. Miłosz Jaguszewski – mówił prof. Narkiewicz. – Warto podkreślić, że kolejnym dowodem uznania osiągnięć prof. Jaguszewskiego jest przekazanie w Jego ręce przewodniczenia Klubu 30, który został powołany przez PTK w celu integracji polskich naukowców z liczącymi się międzynarodowymi osiągnieciami, którzy nie przekroczyli 40. roku życia.

Inicjatorem powstania Klubu 30 był śp. prof. Leszek Ceremużyński, ówczesny prezes PTK. W styczniu 1994 r. poprosił on prof. Krzysztofa Narkiewicza o zaaranżowanie pierwszego spotkania członków-kandydatów, czyli niejako stworzenia „nieformalnej struktury w ramach PTK”. Spotkanie odbyło się w Sopocie w maju 1994 r., a na pierwszym oficjalnym Walnym Zebraniu podczas 55. Kongresu PTK w Poznaniu (16 września 1994 r.) było to już ponad 20 osób.

- Co ciekawe, prof. Ceremużyński w swoim liście określił nazwę Klubu 30 jako prowizoryczną. Jak to często w życiu bywa, rozwiązania prowizoryczne zadziwiają trwałością, co udowodniła historia Klubu – wyjaśnił prof. Narkiewicz. – Dzisiaj Klub 30, przez który przewinęło się ponad 200 młodych naukowców, jest jedną z najbardziej aktywnych struktur PTK. Jestem przekonany, że pod skrzydłami prof. Jaguszewskiego Klub 30 będzie odnosił kolejne sukcesy, a Gdańsk będzie miał okazję do dalszego wzmocnienia swojej pozycji na mapie polskiej kardiologii.

O LAUREACIE

Dr hab. med. Miłosz Jarosław Jaguszewski, prof. nadzw. GUMed, FESC jest kardiologiem, dwukrotnym stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Swiss National Foundation. Odbył wiele staży zagranicznych, w tym m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu oraz na Uniwersytecie Charite w Berlinie. Współzałożyciel pracowni obrazowania wewnątrznaczyniowego Berlin Invasive Research and Quantification (BIRQ) Core Laboratory. Po powrocie do Polski, na co dzień pracuje w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Klinicznego Centrum Kardiologii UCK w Gdańsku. Obecnie profesor nadzwyczajny I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed. Kierownik i badacz wielu projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, laureat nagród przyznawanych w Polsce i za granicą. Członek wielu konsorcjów naukowych, pracujących nad projektami o potencjale naukowo-wdrożeniowym. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie kardiologii, kardiologii inwazyjnej, publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, w tym „New England Journal of Medicine”. Aktywny recenzent, edytor wielu czasopism naukowych. Członek wielu towarzystw naukowych, włączając Polskie, Europejskie oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Redaktor naczelny „Cardiology Journal”, czasopisma naukowego umieszczonego na liście filadelfijskiej. Członek Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019, przewodniczący Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Rady Młodych Naukowców IV i V kadencji MNiSW.

W 2018 r. zwyciężył w konkursie zwyciężył w konkursie „Supertalenty w Medycynie”, plebiscycie promującym liderów młodego pokolenia lekarzy organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”.

Podstawowe zainteresowania kliniczne i naukowe prof. Jaguszewskiego to: przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych, przezskórne rekanalizacje przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, dowieńcowe platformy bioresorbowalne, obrazowanie wewnątrznaczyniowe (IVUS, OCT), denerwacja tętnic nerkowych i kardiomiopatia takotsubo.