Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów

27.09.2019

P9680558.JPG

Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego podpisali 27 września br. umowę na prowadzenie studiów wspólnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia. Zajęcia prowadzone będą na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed (MWB UG i GUMed), a studenci włączani będą do realizacji projektów badawczych.