StartUczelniaKalendarium wydarzeńUroczystość odsłonięcia tab...

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci dr. Jakóbkiewicza

dr Józef Jakóbkiewicz
dr Józef Jakóbkiewicz

Serdecznie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci dr. Józefa Jakóbkiewicza założyciela pierwszej w Polsce placówki zajmującej się medycyną tropikalną (Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni). Uroczystość odbędzie się w dniu 26 września o godzinie 13:00 w budynku Instytutu przy ulicy Powstania Styczniowego 9b. Serdecznie zapraszamy.

Dr Józef Jakóbkiewicz to znany polski lekarz i działacz społeczny. Był synem polskiego zesłańca na Syberię, urodził się w 1892 roku w Permie w Rosji, tam spędził dzieciństwo i młodość, ukończył też studia medyczne. Od listopada 1918 roku mieszał we Władywostoku, gdzie otrzymał stanowisko naczelnego lekarza sanitarnego. Równolegle zajmował się również działalnością społeczną i polonijną. Organizował drużyny harcerskiei doprowadził do utworzenia pierwszego żeglarskiego, harcerskiego hufca pod nazwą “Hufiec Syberyjski”. Ponadto od 1919 roku wspólnie z Anną Bielkiewiczową utworzył Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu, która to organizacja uratowała kilkaset sierot polskich, które udało się przetransportować i otoczyć opieką w Japonii, a następnie przez Stany Zjednoczone trafiły do Polski. Łącznie było to ponad 800 dzieci, które różnymi drogami trafiły do Zakładu Wychowawczego w Wejherowie, który istniał do 1928 roku. W następnych latach Józef Jakóbkiewicz zajął się przede wszystkim medycyną morską i tropikalną. W roku 1935 zorganizował filię Państwowego Zakładu Higieny w Gdyni i objął jej kierownictwo. Do roku 1937 w placówce wykonywano badania żywności, a od lipca 1937 r. również badania bakteriologiczne. Specjalnością filii stała się medycyna tropikalna. W tym zakresie utrzymywano ścisłą współpracę z Sanitariatem Portowym, Ubezpieczalnią Społeczną i Sanitariatem Miejskim. Przed wybuchem II Wojny Światowej utworzono specjalistyczną bibliotekę i przystąpiono do tworzenia muzeum parazytologii i chorób tropikalnych, które miało służyć celom dydaktycznym. Dnia 5 czerwca 1939 r. placówka otrzymała urzędową nazwę „Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, filia Państwowego Zakładu Higieny w Gdyni.

Czas i miejsce:

26.09.2019

13:00-14:00

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9b, Gdynia