Prof. Krzysztof Sworczak członkiem Zespołu przy Ministrze Zdrowia

24.09.2019

prof. dr hab. Krzysztof Sworczak
prof. dr hab. Krzysztof Sworczak

Prof. dr hab. Krzysztof Sworczak, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych GUMed został członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich.

Zadania Zespołu polegają m.in. na: opracowaniu oceny wniosków o przyznanie nagród przedkładanych Ministrowi Zdrowia, ocenie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku. Zespół przedstawia również opinie o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej Ministra, przedstawia propozycje dotyczące przyznania nagród wraz z uzasadnieniem, a także pomaga w ustalaniu regulaminu pracy.