StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Prof. Piotr Lass zastępcą p...

Prof. Piotr Lass zastępcą przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej

24.09.2019

prof. dr hab. med. Piotr Lass
prof. dr hab. med. Piotr Lass
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr hab. Wiesław Sawicki

Na inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu III Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. med. Piotr Lass, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT, został wybrany zastępcą przewodniczącego tego Zespołu.

Przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. med. Adam Dziki, chirurg z UM w Łodzi.

Członkiem Rady Doskonałości Naukowej jest również prof. dr hab. Wiesław Sawicki, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej GUMed.