StartUczelniaKalendarium wydarzeńUroczystość inauguracji na ...

Uroczystość inauguracji na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed

Zapraszamy na uroczystość inauguracji dla studentów pierwszego roku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Program immatrykulacji:

12:00 biotechnologia

Obowiązkowe spotkanie informacyjne z władzami Wydziału i opiekunem I roku odbędzie się 2 października o godz. 13 w auli 042, ul. A. Abrahama 58, po spotkaniu planowane jest zwiedzenie budynku Instytutu Biotechnologii.

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku

Inauguracja i ślubowanie studentów kierunku biotechnologia

Czas i miejsce:

1.10.2019

12-15

Aula 042, ul. Antoniego Abrahama 58 Gdańsk-Oliwa