StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Rozpoczęto badania nad nowo...

Rozpoczęto badania nad nowoczesnym obrazowaniem wirtualnym w chirurgii onkologicznej

24.09.2019

Zespół_relizujący_projekt_09-2019.jpg

Interdyscyplinarny zespół badawczy pod kierunkiem dr. hab. Jacka Zielińskiego, prof. nadzw. GUMed został wybrany w drodze konkursu do realizacji projektu pt. Brak narzędzia do tworzenia modeli wirtualnych 3D człowieka na bazie TK/MRI do potrzeb wykorzystania w codziennej praktyce lekarskiej.

Projekt o wartości 456 400 złotych będzie realizowany w okresie od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 r. w ramach programu e-Pionier współfinansowanego ze środków NCBiR (Nr. 56/08/2019/UD).

Opracowanie narzędzia do tworzenia modeli wirtualnych wątroby na bazie TK/MRI z użyciem wizualizacji wirtualnej byłoby pierwszym rozwiązaniem tego typu w Polsce. Możliwość tworzenia modeli wirtualnych 3D człowieka stanowi duże wyzwanie dla współczesnej medycyny oraz branży informatycznej w zakresie przetwarzania danych, big data, wizualizacji danych, rzeczywistości wirtualnej oraz uczenia maszynowego.

W celu realizacji tak dużego wyzwania powstał zespół specjalistów złożony z lekarzy Kliniki Chirurgii Onkologicznej UCK (lek. Jacek Zieliński, lek. Sergii Girnyi), Zakładu Radiologii UCK (lek. Michał Gąsiorowski), grupy programistów z Politechniki Gdańskiej (dr inż. Tomasz Dziubich, dr inż. Adam Brzeski, dr inż. Jan Cychnerski, dr inż. Krystyna Dziubich), statystyka medycznego (dr Dariusz Świetlik) oraz Product Ownera (mgr Jarosław Parzuchowski). Realizacja zadania badawczego była możliwa dzięki inicjatywie dr. hab. Tomasza Stefaniaka – adiunkta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz Dyrektora ds. Lecznictwa, Lekarza Naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Projekt odpowiada na potrzebę opracowana narzędzia umożliwiającego stworzenie modelu wirtualnego człowieka zdrowego i chorego na bazie TK/MRI umożliwiającego prowadzenie działalności edukacyjnej oraz do planowania leczenia chorych z nowotworami wątroby.

Dodatkowo w trakcie realizacji projektu powołany zespół badawczy korzystał będzie z ekspertów merytorycznych z Zakładu Anatomii GUMed (prof. dr hab. Janusz Moryś), Zakładu Radiologii UCK (prof. dr hab. Edyta Szurowska) oraz specjalisty od obrazowania wirtualnego, kierownika Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Politechniki Gdańskiej (dr inż. Jacek Lebiedź).