Inkubator Innowacyjności 2.0

11.09.2019

Cztery projekty naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymały dofinansowanie badań w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0. Rozpoczęto już realizację projektów.

Naukowcy GUMed mieli możliwość aplikowania o dofinansowanie badań o wysokim potencjale wdrożeniowym. Po zatwierdzeniu przez Komitet Inwestycyjny, przyznano cztery granty na prace wdrożeniowo-badawcze. Projekty GUMed, które otrzymały finansowanie w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 to:

  • Projekt pt. „Innowacyjne urządzenie do aplikowania inteligentnych znaczników w medycynie, w tym w leczeniu chirurgicznym nowotworów”. Kierownikiem projektu jest dr hab. Jacek Zieliński, prof. nadzw. z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego.
  • Projekt pt. „Badania nad substancjami o potencjalnej aktywności przeciwparkinsonowskiej”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Ivan Kocić z Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Lekarskiego.
  • Projekt pt. „Opracowanie receptury pasty do zębów dla dzieci zwierającej bakterie probiotyczne mające wpływ na obniżenie ryzyka rozwoju próchnicy”. Kierownikiem projektu jest dr hab. Krzysztof Waleron z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
  • Projekt pt. „Nowe przeciwbakteryjne peptydomimetyki jako potencjalne leki wspomagające gojenie zakażonych ran”. Kierownikiem projektu jest dr hab. Michał Pikuła z Zakładu Embriologii Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego.

Dzięki finansowaniu w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 możliwy jest rozwój innowacyjnych projektów poprzez przeprowadzenie dodatkowych testów laboratoryjnych, walidację proponowanych rozwiązań, wzmocnienie działań promujących krajowe sukcesy naukowe oraz intensyfikację współpracy ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami zainteresowanymi najnowszymi osiągnięciami naukowymi. W zakres realizacji programu wpisują się również działania związane z uzyskaniem ochrony patentowej oraz przeprowadzeniem niezbędnych analiz rynkowych.

Realizacja programu Inkubator Innowacyjności 2.0 przyczyni się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz wzmocnienia transferu technologii z publicznych ośrodków naukowych do gospodarki.

Inkubator Innowacyjności 2.0 jest programem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowanym ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównym celem Inkubatora Innowacyjności 2.0 jest zwiększenie skali procesu komercjalizacji wyników polskich badań naukowych i prac rozwojowych.

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje program w Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o. Przyznana w ramach Konsorcjum łączna kwota dofinansowania wynosi: 1 089 000,00 zł. Jednostką uczelnianą wdrażającą zadania programu jest Centrum Transferu Technologii.

inkubator_logo.PNG