StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Wizyta studyjna uczestników...

Wizyta studyjna uczestników programu EIT Health LS Hard Skills

6.09.2019

IMG_4161.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny gościł czwartego września 2019 roku uczestników międzynarodowego programu EIT Health LS Hard Skills na wizycie studyjnej. Organizatorami spotkania dla młodych naukowców, innowatorów i przedsiębiorców z dziedziny farmacji i biotechnologii było Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Medycyny Translacyjnej.

Wizytę studyjną rozpoczęła przywitaniem gości dr Katarzyna Waligóra-Borek – p.o. dyrektora Centrum Transferu Technologii. Pierwszą z zaplanowanych prelekcji wygłosiła dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba – kierownik Projektu EIT Health. Przybliżyła uczestnikom spotkania ofertę GUMed jako pierwszego na Pomorzu ośrodka koordynacji inicjatywy RIS EIT Health, jak również rolę Uczelni w sieci EIT Health w regionie. Wskazała założenia, misję oraz program RIS Hub realizowany obecnie w GUMed poprzez Centrum Transferu Technologii. Zaprezentowała zakres korzystania z Trójkąta Wiedzy KTI oraz możliwości wsparcia ze strony organizacji EIT Health w promowaniu innowacji w regionie.

Centrum Medycyny Translacyjnej reprezentowała dr Beata Graff z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, która podczas wystąpienia zaprezentowała misję działania nowo powstałej w GUMed jednostki, obszar zainteresowań oraz pola współpracy, którymi mogą być zainteresowani naukowcy, innowatorzy i przedsiębiorcy z dziedziny farmacji i biotechnologii z całej Europy. Podkreślona została również nadrzędna wizja CMT polegająca na stworzeniu nowych rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych pozwalających na optymalne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego naszej Uczelni.

Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy programu EIT Health LS Hard Skills udali się do przestrzeni Centrum Medycyny Translacyjnej, gdzie zostali oprowadzeni po ośmiu pracowniach, w których przy pomocy różnych, wysokospecjalistycznych badań można będzie ocenić u pacjenta funkcję serca i naczyń, duże i małe naczynia wieńcowe, budowę serca, rejestrację fal mózgowych czy snu. Informacji na temat badań i działań CMT udzielali dr Beata Graff, dr Anna Szyndler z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz dr hab. Marcin Hellmann, prof. nadzw. z Zakładu Diagnostyki Chorób Serca.

Wizyta studyjna w GUMed była doskonałą okazją do promocji Uczelni na arenie międzynarodowej.

Program LS Hard Skills to projekt szkoleniowy z zakresu tzw. twardych kompetencji skierowany do naukowców, studentów, startupów, przedsiębiorców z całej Europy, a realizowany przez Celon Pharma we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, University of Navarra, Universidade de Evora, w ramach sieci EIT Health.

Więcej informacji na temat programu EIT Health LS Hard Skills na stronie internetowej:

logo.jpg