StartUczelniaKalendarium wydarzeńRazem dla pełnego życia czł...

Razem dla pełnego życia człowieka w śpiączce

Celem konferencji jest przekazanie informacji o sytuacji chorych w śpiączce oraz z innymi zaburzeniami świadomości w Polsce i na Pomorzu, o potrzebie zapewnienia tym osobom opieki, ale też specjalistycznej rehabilitacji, a także o konieczności utworzenia Bałtyckiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Świadomości.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji:

11.00   Otwarcie Konferencji
11.15–11.45 Ks. Prałat Henryk Błaszczyk, Odessa, Współfundator Fundacji Szpitalnej Pełnia życia jako idea wiodąca dla działalności Fundacji w oparciu o konieczności moralne i kulturowe w społecznej konfrontacji pomiędzy kulturą życia a śmierci
11.45–12.15 Prof. Bartosz Karaszewski, Gdańsk Osoby w przewlekłej śpiączce – problemy, możliwości, wyzwania
12.15–12.45 Prof. Marek Binder, Kraków Zagadnienia diagnozy zaburzeń świadomości
12.45–13.30   Przerwa kawowa
13.30–14.00 dr Anna Marcinkowska, Gdańsk Neuropsychologiczne konsekwencje śpiączki – deficyty poznawcze oraz możliwości terapii
14.00–14.30 dr Piotr Siwik Olsztyn Podejmowanie trudnych decyzji na drodze do wybudzenia ze śpiączki
14.30–15.00 dr inż. Bartosz Kunka, Gdańsk Wykorzystanie kanału wzrokowego we wsparciu diagnozy, rehabilitacji i komunikacji z pacjentem „w śpiączce”
15.00–15.30   Przerwa kawowa
Prezentacja sprzętu wspierającego diagnozę oraz komunikację z pacjentem – demonstracja i możliwość wypróbowania działania C – Eye’a
15.30–16.00 dr Karolina Kryś-Noszczyk, Częstochowa Doświadczenia z realizacji programu „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką”
16.00–16.30 mgr Paweł Adamkiewicz, Kraków Pozytywne i trudne zapisy Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące realizacji programu zdrowotnego „Leczenie dzieci i dorosłych w śpiączce”.Co warto poprawić, aby dać szansę większej liczbie pacjentów na skorzystanie z programu
16.30–17.00 s. mgr Mariola Tyra, Gdynia Prawo do życia pacjentów w stanie wegetatywnym w opinii społecznej
17.00   Podsumowanie i zakończenie konferencji

Czas i miejsce:

18.09.2019

11-17

Atheneum Gedanense Novum