Na GUMed rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku

3.09.2019

Specjalistyczne aspekty związane ze zdrowiem osób w wieku podeszłym, ogólne zagadnienia z zakresu medycyny oraz nauk o zdrowiu to tylko część zajęć, które będą się odbywać od listopada 2019 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach nowo powstającego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W związku z realizacją projektu pn. „Uruchomienie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym” zachęcamy do udziału w konkursie na przygotowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych.

Celem projektu jest odniesienie kompetencji niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu poprzez realizację zajęć dydaktycznych dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 3 cykli zajęć, które zostaną skierowane do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego. Rozpoczęcie I edycji zaplanowano na listopad 2019 r. Zajęcia dotyczyć będą przede wszystkim specjalistycznych aspektów związanych ze zdrowiem osób w wieku podeszłym, jak i ogólnych zagadnień z zakresu medycyny oraz nauk o zdrowiu, które mają na celu rozwijać zainteresowania słuchaczy.

Spośród zgłoszonych ofert wyłonione zostanie łącznie 7 scenariuszy zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach 3 edycji projektu. Ostatecznego wyboru scenariuszy dokona zespół ekspercki w skład którego wchodzą przedstawiciele wydziałów uczelni: prof. Mirosława Krauze-Baranowska (Katedra i Zakład Farmakognozji, WF), dr Marzena Zarzeczna-Baran (Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, WNoZ), dr Adam Hajduk (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, WL) oraz trzej przedstawiciele instytucji samorządowych i pozarządowych zajmujących się opieką senioralną. Pracami zespołu kieruje prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia.

Zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy u3w@gumed.edu.pl do dnia 13.09.2019 r. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym.