StartUczelniaKalendarium wydarzeń53 Sympozjum Polskiego Towa...

53 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (PTHC) „Od ultrastruktury do obrazowania in vivo: postępy technik mikroskopowych”

53 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (PTHC) pt. „Od ultrastruktury do obrazowania in vivo: postępy technik mikroskopowych”, z udziałem gości zagranicznych odbędzie się w Collegium Biomedicum GUMed w dniach 15-18 września 2019 r.

Celem Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć z dziedziny technik mikroskopowych w połączeniu z metodami biologii molekularnej. Do wiodących tematów konferencji należą: biologia komórki nowotworowej, medycyna regeneracyjna oraz nanotechnologie.

W trakcie ośmiu sesji naukowych przedstawione zostaną wyniki badań komórek i tkanek uzyskane dzięki wykorzystaniu technik chemiczno-fizycznych i biologicznych, które umożliwiają wizualizację procesów biologicznych na poziomie ultrastrukturalnym i tkankowym.

Organizatorami Sympozjum jest Gdański Oddział PTHC oraz Katedra i Zakład Histologii GUMed.

Serdecznie zapraszamy członków społeczności GUMed do udziału w obradach.

prof. Zbigniew Kmieć, dr hab. Piotr Wierzbicki

Więcej informacji: http://53-sympozjum-pthc.konfeo.pro/

15.09.2019 godz. 12.00-21.00
Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42

16-18.09.2019 godz. 8.00 18.00
Collegium Biomedicum, ul. Dębinki 1

Czas i miejsce:

15-18.09.2019

15.09 12-21; 16-18.09 8-18

Atheneum Gedanense Novum (15.09) Collegium Biomedicum (16-18.09)