StartUczelniaKalendarium wydarzeńInauguracja roku akademicki...

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Przemówienie inauguracyjne rektora prof. Marcina Gruchały
 • Wystąpienia gości
 • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 • Immatrykulacja
 • Gaude Mater Polonia
 • Przemówienie przedstawiciela studentów
 • Przemówienie przedstawiciela doktorantów
 • Przemówienie przedstawiciela szkoły doktorskiej
 • Wykład inauguracyjny prof. Barbary Jereczek-Fossy „Evidence-biased medicine: pułapki współczesnej medycyny”
 • Gaudeamus.

Po uroczystości zapraszamy do odwiedzenia wystawy “Z Wilna do Gdańska” w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W związku z uroczystością rektor GUMed prof. Marcin Gruchała ogłosił, że 8 października od godz. 9 do godz. 14 obowiązują godziny rektorskie, które dotyczą studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. O czasie i formie odrobienia zaplanowanych na ten dzień treści programowych decyduje kierownik dydaktyczny przedmiotu.

Czas i miejsce:

8.10.2019

10

Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk