StartUczelniaKalendarium wydarzeńKonferencja - Europejski ws...

Konferencja - Europejski wspólny program dotyczący rzadkich chorób (EJP RD)

Jednodniowa Konferencja “Rare disease perspectives in Central – Eastern Europe” organizowana przez Centrum Chorób Rzadkich GUMed oraz EJP RD. Poprzedza 3 dniowe spotkanie General Assembly EJP RD ( European Joint Programme for Rare Diseases) goszczone przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Celem spotkania jest przybliżenie osobom z krajów Centralnej i Wschodniej Europy, uznanym z zaangażowania w problematyce chorób rzadkich, możliwości oraz wezwań wynikających z rozpoczętego pięcioletniego programu EJP RD https://www.ejprarediseases.org/.

Wykładowcy zagraniczni, osoby pełniące kluczowe role w EJP RD przedstawią nam kierunki polityki zdrowotnej programów chorób rzadkich, badań naukowych i innowacji, tworzony ekosystem zbierania danych, plany dotyczące Rejestrów, proponowany system kodowania ORPHA, tematykę biobanków, edukacji w prowadzeniu badań naukowych chorób rzadkich, rolę i możliwości Europejskich Ośrodków Referencyjnych oraz organizacji pacjentów. Prezentacje będą uzupełnione krótkimi wystąpieniami polskimi o aktualnym stanie tych zagadnień w Polsce. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do zdobycia wiedzy na temat możliwości skorzystania z programu EJP RD oraz europejskich kierunków rozwoju problematyki chorób rzadkich.

Obowiązuje Rejestracja na spotkanie: https://www.ejprarediseases.org/index.php/2019/07/18/rare-disease-perspectives-in-central-eastern-europe/ otwarta do 1 września 2019 otwarta do 1 września 2019.
Program spotkania:

10:00-10:30 Registration, welcome coffee
10:30-10:45 Welcome words: Minister of Health of the Republic of Poland, Dean Medical University Gdansk, EJP RD Coordinator
10:45-11:05 .
11:05-11:45 European Joint Programme on Rare Diseases: What it is and for whom it is? Training, educational and grant opportunities of EJP RD
11:45-12:20 Rare disease research policies in Europe: National RD plans, EJP RD National mirror groups and beyond Polish National Plan for Rare Diseases,
12:20-12:50 European Reference Networks ERN in Poland
12:50-13:25 Rare disease clinical research and innovation
13:30-14:30 Lunch time
14:30-14:55 Rare disease data ecosystem in EJP RD
14:55-15:10 Orpha coding
15:10-15:45 Registries
15:45-16:10 Biobanks BBMRI.pl
16:10-16:35 Education needs in RD research
16:40-16:45 RD Patient organizations in EJP RD. Patient organisations in a CEE country
16:45-17.00 Closing remarks

Czas i miejsce:

16.09.2019

11-18

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej