Orientation Week

Tygodniowy cykl spotkań przybliżający specyfikę studiowania w Gdańskim uniwersytecie Medycznym i mający za zadanie ułatwić zaaklimatyzowanie się w obcym mieście.W Orientation Week uczestniczą studenci rozpoczynający studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie oraz uczestnicy wymiany międzynarodowej, m.in. w ramach programu Erasmus+. Studenci będą mogli spotkać swoich kolegów ze starszych lat, poznać organizacje działające w Uczelni oraz uzyskać przydatne informacje dotyczące wiz, zameldowania i ubezpieczenia zdrowotnego wymaganego w naszym kraju.Orientation Week zakończy się imprezą integracyjną.

Czas i miejsce:

23-27.09.2019

Collegium Biomedicum