StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Nabór na XII edycję studiów...

Nabór na XII edycję studiów podyplomowych psychologia kliniczna

16.07.2019

DSC_5495_male2_fot_A_Bogdan_691399848.jpg

Już we wrześniu br. rusza XII edycja studiów podyplomowych psychologia kliniczna. Wzorem poprzednich lat zajęcia będą się odbywać dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, po 10 godzin wykładowych dziennie (w godzinach 9-13 oraz 14-18), w sumie 400 godzin wykładowych.

Dwusemestralne studia podyplomowe przewidziane są przede wszystkim dla absolwentów psychologii z tytułem magistra. Ich podstawowym celem jest przygotowanie kandydatów do specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w zakresie teorii dotyczącej czterech podstawowych podspecjalności psychologii klinicznej: zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, psychologii klinicznej chorób somatycznych, neuropsychologii klinicznej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Ukończenie studiów nie jest jednoznaczne z uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. Są one jedynie możliwością poszerzenia teoretycznej wiedzy w zakresie psychologii klinicznej niewątpliwie koniecznej w realizowaniu procesu specjalizacyjnego w tym zakresie.

Mimo że studia są przewidziane dla absolwentów psychologii mogą się na nie aplikować absolwenci innych kierunków, np. lekarze, pedagodzy czy też absolwenci pielęgniarstwa, studiów II stopnia.

Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie na podstawie określonych dokumentów, które należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15.08.2019 r. do:

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 41/42, I piętro, pokój 212

(58) 349 1073

a.zakidalska@gumed.edu.pl

W przypadku braku minimalnej liczby osób zainteresowanych tymi studiami, kierunek nie zostanie otwarty.

Złożenie wymaganych dokumentów jest jednoznaczne z przyjęciem na studia podyplomowe. Nie będzie dodatkowego zawiadomienia o przyjęciu w poczet słuchaczy. Studia kończą się egzaminem testowym, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz potwierdzony, godzinowy wykaz tematyki zajęć wraz z nazwiskami prowadzących wykładowców jako suplement do świadectwa.

Wzory koniecznych dokumentów oraz szczegółowe informacje na temat rekrutacji pod adresem psychologiakliniczna.gumed.edu.pl.