StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Naukowcy GUMed współautoram...

Naukowcy GUMed współautorami prestiżowej publikacji

15.07.2019

dr hab. Michał Pikuła
dr hab. Michał Pikuła

Praca dotycząca nowej strategii regeneracji tkanek została właśnie opublikowana na łamach prestiżowego pisma EBiomedicine (IF=6,68) należącego do grupy „The Lancet”. Publikacja Epigenetic inhibitor zebularine activates ear pinna wound closure in the mouse powstała pod kierunkiem dr. hab. Michała Pikuły z Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Zakładu Embriologii GUMed oraz prof. Pawła Sachadyna z Pracowni Biotechnologii Regeneracyjnej Politechniki Gdańskiej (autorzy korespondencyjni). Pozostałymi autorami z GUMed są dr inż. Milena Deptuła, mgr Ewa Nowicka, dr Anna Wardowska, dr Natalia Filipowicz, mgr Alina Mieczkowska, lek. wet. dr Grażyna Peszyńska-Sularz oraz prof. Arkadiusz Piotrowski. Praca dotyczy innowacyjnej farmakologicznej metody regeneracji opartej na wykorzystaniu inhibitora epigenetycznego do aktywacji endogennego (wrodzonego) potencjału regeneracyjnego organizmu. W badaniach wykorzystano modele zwierzęce i komórkowe oraz zaawansowane metody biologii molekularnej. Autorzy przedstawili również potencjalne mechanizmy molekularne i komórkowe prowadzące do regeneracji tkanek i przyspieszonego gojenia ran. Opisany sposób aktywacji regeneracji, po dokładnych ocenach bezpieczeństwa klinicznego, może być w przyszłości alternatywą dla przeszczepiania komórek i tkanek pacjentom z różnego rodzaju ubytkami tkanek, np. ranami przewlekłymi. Zastosowanie użytego w pracy inhibitora metylotransferaz DNA (zebularyny) do regeneracji tkanek złożonych, zostało wcześniej zastrzeżone przez autorów pracy w międzynarodowych zgłoszeniach patentowych.

Epigenetyka zajmuje się badaniem modyfikacji chemicznych i strukturalnych genomu (np. metylacji DNA) oraz ich wpływu na ekspresję genów, aktywność komórek i funkcjonowanie całego organizmu. Od wielu lat znano związek zaburzeń epigenetycznych w rozwoju szeregu schorzeń, natomiast możliwość zastosowania leków epigenetycznych w medycynie regeneracyjnej jest koncepcją nowatorską.

Projekt został sfinansowany ze środków NCBR w ramach programu STRATEGMED i zrealizowany przez konsorcjum naukowe REGENNOVA (STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014). Publikacja jest efektem prac prowadzonych przez szeroki interdyscyplinarny zespół badaczy z czterech polskich instytucji naukowych: GUMed, w tym z Zakładu Embriologii, Zakładu Anatomii Klinicznej, Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej, Politechniki Gdańskiej (Pracownia Biotechnologii Regeneracyjnej), Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Chemii) oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.