StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Pierwsza Szkoła Letnia dla ...

Pierwsza Szkoła Letnia dla doktorantów

9.07.2019

2_.jpg
5..jpg
7..jpg

Pięćdziesiąt osób uczestniczyło w pierwszej Szkole Letniej dla Uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego połączonej z warsztatami naukowymi, która odbyła się w dniach 1-5 lipca 2019 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

Pierwszy dzień Szkoły Letniej został w całości poświęcony prezentacjom doktorantów biorących udział w projekcie. Dotyczyły one zarówno wyników przeprowadzonych dotychczas badań, jak również planów na przyszłość naukową badaczy. W kolejnym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Letniej i Warsztatów Naukowych przez prof. Marcina Gruchałę, rektora GUMed.

Odbyły się także zajęcia poprowadzone przez przedstawicieli najlepszych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Warsztaty poprowadzili: prof. Agnieszka Woźniak z jednego z najlepszych europejskich innowacyjnych jednostek naukowych KU Leuven w Belgii, prof. Krzysztof Jóźwiak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego, a także dr Magdalena Gołos z Polpharmy SA oraz specjalista z zakresu tematyki Design of Experiments dr Timo Schidberger z firmy Sartorius Stedim.

Doktoranci biorący udział w projekcie POWER2 mogli dodatkowo zapoznać się z tematyką patentowania oraz komercjalizacji wyników badań naukowych, którą przybliżyły mgr inż. Małgorzata Matyka, rzecznik patentowy oraz dr Katarzyna Waligóra-Borek z Centrum Transferu Technologii GUMed. Mogli oni również wziąć udział w warsztatach dotyczących planowania i optymalizacji prac badawczych, a także przedklinicznych testów nowych substancji leczniczych.

Szkoła Letnia sfinansowana została ze środków projektu “Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narzędzie kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych nr projektu POWR.03.02.00-00-I035/16-00, warsztaty z projektu „Studia Doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą” nr projektu POWR.03.02.00-00-I026/17-00. Projekty uzyskały dofinansowanie w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014-2020.

loga.png